Razrabotki

План-конспект по Литература (четене). Тема: Листата - Елин Пелин. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конпект по литература за 2 клас - 6 страници 

Читанка за 2 клас на просвета плюс, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова;

Тема на урока:  „Листата" на Елин Пелин

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели:

Образователни цели:

 • Да се усъвършенстват уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на художествен текст;
 • Да се усъвършенства четивната техника;
 • Да се усъвършенства умението за откриване на повторението като изразно средство в художествен текст;

Възпитателни цели:

 • Стимулиране на читателския интерес на учениците;

Развиващи цели:

 • Усъвършенстване на уменията за гладко, ясно и изразително четене;
 • Развитие на въображението и обогатяване на езиковия изказ;

Компетентности като очаквани резултати:

 • Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.
 • Изразява емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.
 • Открива повторението като изразно средство в литературното произведение.

Методи:

 • Беседа
 • Самостоятелна работа
 • Анализ
 • Обяснение

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Илюстрации
 • Работни листове

 

Ход на урока:............

Творческа задача:..............