Razrabotki

План-конспект по Литература (четене). Тема: Момче и вятър. 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по литература за 3 клас - 8 страници 

Тема на урока: Момче и вятър

Вид на урока: урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни  цели:

  • Учениците да могат да се ориентират с помощта на учителя в опозицията добро-зло в приказката;
  • Да могат да открият положителните и отрицателните герои;
  • Да изразяват своето отношение към героите.

Възпитателни  цели:

  • Възпитаване на нравствени качества и добродетели;

Развиващи  цели:

  • Развитие на паметта, вниманието, логическото мислене и умението за отстояване на собствено мнение.

Методи на обучение:  беседа, самостоятелна работа, игри

Нагледни средства: Читанка, Дидактично табло, кръстословица, илюстрации.

 

Ход на урока:.................

Творческа задача: ..............

Използвана литература:

Димитрова, П. и кол., Читанка за трети клас, Просвета Плюс, София, 2018.