Razrabotki

План-конспект по Литература (четене). Тема: Спечелено с труд. 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Литература (Четене) за 3 клас - 7 страници

Р. Танкова, Ц. Лалев, Читанка за 3. клас, ПРОСВЕТА

 

Тема: Спечелено с труд

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Възприемане на художествен текст
 • Осмисляне на образите и ориентиране  в идеята на автора

Актуализиране  знанията труда

 • Умение за осъзнаване на поука от художествена приказка

 

Възпитателни цели:

 • Възпитаване на нравствени качества у учениците.
 • Стимулиране на читателския интерес на учениците.

Развиващи цели:

 • Усъвършенстване четивната техника – правилност, бързина, изразителност
 • Развитие на въображението и обогатяване на езиковия изказ.

Методи на обучение:

 • беседа
 • самостоятелна работа
 • анализ

Нагледни средства:

 • учебник
 • илюстрации
 • табло

Ход на урока:......................