Razrabotki

План-конспект по Литература (четене). Тема: Туфо рижият пират. за 4 клас

Продажна цена Цена 7.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по литература за 4 клас /четене/ - 5 страници

Тема: Туфо Рижият пират      

Вид на урока: Урок по четене.

Тип на урока: Урок за нови знания.

Цел на урока:1. Възприемане и осмисляне на разказа.

Задачи:1.Да се разкрие идейния замисъл на творбата.

2.Да се усъвършенства четивната техника и изразителния прочит.

Методи:  Разказ, беседа, изразително четене.

Средства: Читанка и илюстрации на Туфо рижият пират.

Общи форми на обучение: Индивидуална, фронтална.

Очаквани резултати: Учениците да възприемат и осмислят разказа.

 

Ход на урока:...............

Литература:

За разработката на  този план-конспект е използвана Читанка за четвътри клас, издателство  Булвест 2000, София. Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска- Сенгалевич. Използвани са стр. 25 от читанката.