Razrabotki

План-конспект по Матеамтика. Тема: Геометрични фигури. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Математика за 4 възрастова група - 7 страници

Издателство – Изкуства

4 група

 

Образователно направление: Математика

Тема: Геометрични фигури

Образователни ядра:

Ядро: Равнинни фигури

Ядро: Количествени отношения

Цел:

  • Децата да открият геометричните фигури;
  • Да открият логическата зависимост за довършване на алгоритъма от символи.
  • Развиване на представи за разпознаване и моделиране на познати геометрични фигури.
  • Формиране на умения за поредно броене.

Задачи:

  • Замества изображение със символ;
  • Довършва алгоритмична поредица;
  • Откриване на познати геометрични фигури в композиция.

Методи и средства:

Демонстрация, разглеждане, оцветяване, рисуване

Очаквани резултати:

  • Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.
  • Моделира геометрични фигури.
  • Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

 

Ход на ситуацията:.................