Razrabotki

План-конспект по Математика за ученици със СОП. Тема: Числата до 10. за 1 клас

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Занятие за индивидуална помощ по математика за 1 клас за деца със специални образователни потребности (СОП) - подробен конспект + илюстрации - 20 страници

 

Тема на занятието „Числата до 10“

Цели на занятието:  

 • Усвояване на необходимият минимум от знания, умения и навици и осигуряване на максимална степен задълбочено овладяване на математическото учебно съдържание, развитие на математическите способности и постигане на значителен напредък на ученика в цялостното му развитие.
 • Индивидуална помощ при затвърдяване на знанията;
 • Индивидуална помощ при повторение на знанията;
 • Индивидуална помощ при усвояване на аритметични знания.

 

Образователни цели:

 • Повишаване на равнището на математически знания, умения и навици свърни с овладяване на числата до 10;
 • съзнателно формиране на понятието число;
 • изграждане на обобщена представа за числата и цифрите до 10.
 • Изграждане на умения и знания за броене, писане, сравняване, събиране и изваждане на числата до 10.
 • формиране на съответни понятие за развитие на количествени представи;
 • формирането на понятията „много”, „малко”, „няколко” и „равно”;
 • усвояване на похватът за количествена определеност на числата;

 

Възпитателни цели:

 • създаване на допълнителни възможности за предизвикване на траен интерес у обучавания;
 • предизвикване на положителни емоции и обучавания;
 • повишаване на мотивацията на обучавания;
 • изграждане на позитивно отношение към математиката и математическата дейност.

Развиващи цели:

 • Формиране и развитие на основните мисловни операции;
 • Развитие на основните процеси и форми на паметта;
 • Развитие на вниманието;
 • Изграждане на имения за умствен труд чрез ориентиране към зоната на близкото развитие.

 

Вид на урока: урок за самопроверка

Определяна на традиционните методи на обучение – които са характерни за всяка конкретна форма на обучение.

 • Индивидуално-своеобразни похвати за самостоятелна дейност, основана на упражнението с подражателен характер.
 • Изпълняване на практическа дейност, чрез изпълнение на практически задачи;
 • Усвояване на теоретични знания чрез прилагане на понятия за умствена дейност.

Форми на индивидуална помощ:

 • Индивидуална форма на помощ;
 • Индивидуална форма в урока по математика при усвояване на аритметични знания на основата на упражнения с подражателен характер.

 

Определяне на общите и частните индивидуално-своеобразни похвати за самостоятелна дейност – които следва да се усвоят от обучаваните

Общи похвати:

....................

Частни похвати на индивидуална помощ:

...............................

 

Упражнения и алголетрични предписания

 • Упражнения за индивидуална помощ при усвояване на аритметични знания:
 • Упражнения при формиране на понятието число;
 • Упражнения за развитие на количествените представи;
 • Упражнения за формиране на съответни понятия чрез организиране на практическа дейност и онагледяване;
 • Упражнения за формиране на понятията „много“ – „малко“, „няколко“ и „равно“, „повече“ и „по-малко“

 

Нагледни средства и дидактически материал – в зависимост от индивидуалните особености на обучаваните: 

 • Предмети (например: кубчета, топчета, моливи и т.н.) – еднородни и разнородни предмети;
 • Карти с изобразени предмети;
 • Игрови упражнения;
 • Илюстративен материал;
 • Разнообразни игрови ситуации - с конкретни реални предмети, с изобразени предмети, с илюстративен материал.

 

Методически ход на занятието: ......................

Литература:

 1. Математика за 1 клас. Издателство „Просвета – Плюс“. Автори: Владимир Ангелов, Радка Топалска. София, 2017
 2. Книга за учителя по математика за 1 клас
 3. Стоименова, Я. Индивидуална помощ по математика за деца със социанопедагогически проблеми. Бл., 2010.