Razrabotki

План-конспект по Математика за ученици със СОП. Тема: Числата до 5. за 1 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Занятие за индивидуална помощ по математика за 1 клас за деца със специални образователни потребности (СОП) - подробен конспект + илюстрации - 16 страници


Тема на занятието:  „Числата до 5“

Обобщена тема: „Числата 0,1,2,3,4,5,

Цели на занятието:

 • Подбиране и прилагане на специфични средства, методи и форми за осъществяване на учебната дейност по математика в съответствие с индивидуалните различия на децата със социалнопедагогически проблеми.
 • Обобщаване на представите за числата до 5.

Образователни цели:

Повишаване на равнището на математически знания, умения и навици конкретни на всеки обучаван, с цел:  

 • съзнателно формиране на понятието число;
 • изграждане на обобщена представа за числата и цифрите до 5.
 • сравняване на числото 5 с числата 0, 1, 2, 3 и 4.
 • формиране на съответни понятие за развитие на количествени представи;
 • формирането на понятията „много”, „малко”, „няколко” и „равно”;
 • усвояване на похватът за количествена определеност на числата;

 

Възпитателни цели:

Създаване на допълнителни възможности за предизвикване на траен интерес и положителни емоции у обучавания и повишаване на мотивацията към математически дейности, с цел:

 • да осмислят и запомнят наименованията им;

Развиващи цели:

 • Формиране и развитие на основните мисловни операции;
 • Развитие на основните процеси и форми на паметта;
 • Развитие на вниманието;
 • Изграждане на имения за умствен труд чрез ориентиране към зоната на близкото развитие.

 

Определяна на традиционните методи на обучение – които са характерни за всяка конкретна форма на обучение.

 • Индивидуално-своеобразни похвати за самостоятелна дейност, основана на упражнението с подражателен характер.

 

Форми на индивидуална помощ:

 • Индивидуална форма в урока по математика при усвояване на аритметични знания на основата на упражнения с подражателен характер.

 

Определяне на общите и частните индивидуално-своеобразни похвати за самостоятелна дейност – които следва да се усвоят от обучаваните

Общи похвати свързани с практическата дейност на обучаващите:

........................................

Частни похвати на индивидуална помощ при усвояване на аритметичен учебен материал:................................

 

Упражнения и алголетрични предписания – които следва да се използват в занятието.

 • Упражнения за индивидуална помощ при усвояване на аритметични знания:
 • Упражнения при формиране на понятието число;
 • Упражнения при формиране на количествени представи и понятия чрез организиране на практическа дейност и богато онагледяване, използване на игрови упражнения и занимателни задачи;
 • Формиране на понятията „много“ – „малко“, „няколко“ и „равно“
 • Алгоритмични предписания.

 

Нагледни средства и дидактически материал – в зависимост от индивидуалните особености на обучаваните: 

 • Предмети (например: кубчета, топчета, моливи и т.н.) – еднородни и разнородни предмети;
 • Картончета с изобразени предмети;
 • Игрови упражнения;
 • Илюстративен материал;
 • Разнообразни игрови ситуации - с конкретни реални предмети, с изобразени предмети, с илюстративен материал.

 

Методически ход на занятието:................................

 

Литература:

 1. Математика за 1 клас. Издателство „Просвета – Плюс“. Автори: Владимир Ангелов, Радка Топалска. София, 2017
 2. Книга за учителя по математика за 1 клас
 3. Стоименова, Я. Индивидуална помощ по математика за деца със социанопедагогически проблеми. Бл., 2010.