Razrabotki

План-конспект по Математика за деца със СОП. Тема: Числата от 11 до 20. за 1 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Занятие за индивидуална помощ по математика за 1 клас за деца със специални образователни потребности /СОП/ - подробен план-конспект + илюстрации -  21 страници

Тема на занятието: Числата от 11 до 20“.

Тип на урока: Урок за затвърдяване 

Цели на занятието:

 • Индивидуализация в обучението по математика свързано с прилагаме на специфични средства, методи и форми на учебна дейност по математика с различна степен на сложност, целящи:
 • да се усвои необходимият минимум от знания, умения и навици;
 • максимална степен на задълбочено овладяване на математическото учебно съдържание;
 • развитие на математическите способности на ученика;
 • постигане на значителен напредък в цялостното му развитие.

 

Образователни цели:

Повишаване на равнището на математически знания, умения и навици конкретни на всеки обучаван, с цел намаляване на възможността за неговото относително изоставяне. Образователните цели по темата са: .........................................

Възпитателни цели:

 • Създаване на допълнителни възможности за предизвикване на траен интерес и положителни емоции у обучавания;
 • Повишаване на мотивацията към математически дейности;
 • Изграждане на позитивно отношение към математическите дейности;  
 • да осмислят и запомнят наименованията им;

 

Развиващи цели:

 • Формиране и развитие на основните мисловни операции;
 • Развитие на основните процеси и форми на паметта;
 • Развитие на вниманието;
 • Изграждане на имения за умствен труд чрез ориентиране към зоната на близкото развитие.

 

Определяна на традиционните методи на обучение

 • Индивидуални упражнения и похвати с подражателен характер:
 • Упражнения при сравняване;
 • Упражнения при изчисляване.
 • Индивидуална помощ основана на упражнението;

Форми на индивидуална помощ:

 • Индивидуална форма в урока по математика при усвояване на аритметични знания на основата на упражнения с подражателен характер.

Определяне на общите и частните индивидуално-своеобразни похвати за самостоятелна дейност – които следва да се усвоят от обучаваните

Общи похвати свързани с практическата дейност на обучаващите:

 • Практически дейност на основата на общи правила;
 • Използване на помощни материали;
 • Използване на схематични модели;
 • Определяне на границите на търсеното число;
 • Отделяне на същественото от несъщественото;
 • Отделяне на важното от второстепенното;
 • Сравняване по разлики и прилики;

 

Частни похвати на индивидуална помощ при усвояване на аритметичен учебен материал:

 • Похват за количествена определеност на числата;
 • Похват за допълване до десетицата;
 • Похват за продължаване на числови редици;
 • Похват за опериране с количества;
 • Похват за устно и писмено смятане;
 • Похват за указване реда на действията.  

 

Упражнения и алгоритмични предписания

 • Упражнения за индивидуална помощ при усвояване на аритметични знания:
 • Упражнения при формиране на понятието число;
 • Упражнения при формиране на количествени представи и понятия чрез организиране на практическа дейност и богато онагледяване, използване на игрови упражнения и занимателни задачи;
 • Формиране на понятията „много“ – „малко“, „няколко“ и „равно“.

 

Нагледни средства и дидактически материал – в зависимост от индивидуалните особености на обучаваните:  

 • Еднородни и разнородни предмети от типа: топчета, кубчета, молив, химикали и други;
 • Карти и картони с изобразени предмети;
 • Упражнения с игрови характер;
 • Илюстративен материал;
 • Разнообразни игрови ситуации - с конкретни реални предмети, с изобразени предмети, с илюстративен материал.

 

Методически ход на занятието:...............................

Литература:

 1. Математика за 1 клас. Издателство „Просвета – Плюс“. Автори: Владимир Ангелов, Радка Топалска. София, 2017
 2. Книга за учителя по математика за 1 клас
 3. Стоименова, Я. Индивидуална помощ по математика за деца със социанопедагогически проблеми. Бл., 2010.