Razrabotki

План-конспект по Математика за ученици със СОП. Тема: Часовник. за 1 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математика за ученици със СОП - 9 страници 

Математика

Тема: Часовник

Цел:

  • Формиране на понятия за време, използване на часовник и ориентация в денонощието.

Очаквани резултати:

  • Има елементарна представа за време и начин за измерването му.
  • Познава различни видове часовници.
  • Свързва час с определени дейности, характерни за него.

 Методи и похвати на работа:   

Наблюдение, опит, беседа.

Дейности на ученика:        

  • Цялостната дейност е на практическо-действена основа, с разнообразен нагледен материал и непосредствено практическо приложение.

Ход на урока:...............

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа