Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: "Видове ъгли". за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 3 клас - 8 страници + илюстрации

Клас: Трети клас.

Тема на урока:  Видове ъгли.

Тип на урока: За нови знания.

Цели:

Образователни

- Да се запознаят учениците с видовете ъгли- прав ъгъл, остър ъгъл и тъп ъгъл.

- Да се формира умение за определяне на вида на ъглите и именуването им

-Да се формира умение за чертаене на прав ъгъл, остър ъгъл и тъп ъгъл в квадратната мрежа.

Възпитателни

--Да се възпита отговорност у учениците при изпълнение на задачите за самостоятелно решаване.

-Да се съдейства за преодоляване на трудностите, които могат да срещнат при изпълнението на задачите.

- Да се обогати речниковият запас с нови думи.

Развиващи

-Развиване на гъвкавост, наблюдателност, въображение и развитие на пространствени представи.                                                                                                                            - Методи за организация и реализация на учебно-познавателната дейност.  беседа, демонстрация, наблюдение, упражнение, сравнение, синтез, аналитико-синтетичният и работа с учебника по математика

Нагледни средства и дидактически материали: Математика за III клас на Владимира Ангелова и Жана Колева,  Издателство „Просвета Плюс“. Материалите подготвени от учителя и учениците като дърво, рисунки и снимки.

Ход на урока:.................