Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Деление на числата от вида 69:3; 369:3. за 3 клас

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 3 клас - 5 странници

Тема: Деление на числата от вида 69:3; 369:3
Тип на урока: Урок  Математика
Вид на урока: Урок за затвърдяване

Цел на урока:

  • Да се затвърдят алгоритмите за деление на числа от вида 69:3; 369:3
  • Да се развие умението за намиране на неизвестен множител
  • Да се развие умението за разчитане на информация от диаграма и използването и
  • Да се развие умението за графично представяне на текстови задачи и моделирането им с числови изрази

Задачи:

Образователни:

  • Да извършват действие деление на двуцифрено и трицифрено число без преминаване
  • Да намират неизвестен множител.
  • Да разчитат и използват информация от диаграма.
  • Да представят графично текстова задача, да решава текстови задачи в пряка и косвена форма.

Възпитателни:

  • Да възпитават в себе си чувство на самостоятелност и отговорно изпълнение на поставени задачи

Развиващи:

  • Да развиват нагледно- образното и пространственото мислене

Методи и средства: устна проверка,наблюдение,беседа,упражнение, учебна тетрадка, учебник.

Ход на урока: ..........................