Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Деление на числа от вида 2164:2. за 4 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 4 клас - 5 страници 

Математика

Издателство: Просвета плюс - Учебник, с. 100

Тема на урока: Деление на числа от вида 2164:2.

Тип на урока: Урок за нови знания.

Цели на урока:

 • Да се затвърдят уменията за деление на многоцифрено с едноцифрено число с преминаване;
 • Да се изведе и усвои алгоритъма за деление на числа от вида 2164:2;
 • Да се затвърди умението за решаване на текстови задачи;
 • Да се затвърди умението за решаване на текстови задачи с геометрични фигури

Методи:

 • Аналитико-синтетичен метод;
 • Работа с учебника;
 • Наблюдение;
 • Устна проверка.

Форми:

 • Фронтална;
 • Индивидуална.

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Електронен учебник

Ход на урока:.....................