Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Деление на числа от типа 60:2, 600:2, 180:2. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математик за 3 клас- 8 страници

Тема на урока:  „Деление на числа от типа 60:2, 600:2, 180:2“

Вид на урока: за нови знания

Цели:

  • Да се изведат и усвоят устните начини за деление на числа от вида 60 : 2; 600 : 2; 180 : 2.
  • Да се развие умението за извършване на проверка на делението с умножение.
  • Да се развие умението за моделиране с числови изрази на текстови задачи.
  • Да се развие умението за намиране на страна на правоъгълник по дадени обиколка и дължина на другата му страна.

Очаквани резултати: Ученикът:

  • извършва аритметичното действие деление на числа от посочения вид;
  • прави проверка на делението с умножение;
  • решава текстова задача в права форма с три пресмятания;
  • намира страна на правоъгълник по дадена обиколка и дължина на другата му страна.

Методи: беседа, обяснение,

Средства: учебник,

 

Ход на урока:................

Литература:

  1. Математика за 3 клас на издателство „Просвета“ (Юлия Гарчева и Ангелина Манова), София, 2018 год.
  2. Книга за учителя по математика за 3 клас на издателство „Просвета“ (Юлия Гарчева и Ангелина Манова), София, 2018 год.