Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Кое къде е. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Математика за 2 възрастова група - 5 страници 

Програмна система: Изкуства „Аз съм в детската градина“

Образователно направление: Математика

Тема: Кое къде е

Образователно ядро:

Пространствени отношения

Количествени отношения

Цел: Стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателни интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване, и определяне мястото на предмет спрямо местоположението му.

Задачи:

  • Да определя мястото на предмета, като използва думите горе, долу, отпред, отзад, във, в, под, над, до, на, върху.
  • Възпитаване на децата в помощ и взаимопомощ.
  • Да затвърдят представите си за предметите и тяхното предназначение.
  • Изисква се точен и пълен отговор от децата.

Методи, средства, похвати: Разговор-беседа, демонстрация, табло, игра.

Очаквани резултати:

  • Определя мястото на обект като използва горе, долу, отпред, отзад.
  • Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре, надолу.
  • Брои до пет.

Интегриране с други образователни направления: Околен свят, Български език, Изобразително изкуство.

Ход на ситуацията:..................