Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Кои са тези фигури. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по образователно направление: Математика за 3 възрастова група - 9 страници 

Издателство „Изкуство“, стр. 28

Тема: Кои са тези фигури

Образователно ядро: Равнинни фигури

Задачи:

1) Разпознаване  и  назоваване  на  геометричната  фигура триъгълник, кръг, квадрат.

2) Преоткриване на предмети с форма на фигури в предмети от заобикалящата среда.

3) Избиране на назованата фигура.

Методи, похвати, средства: онагледяване, разговор, обяснение, въпроси, указания, илюстративен материал, подвижни игри, поощрение.

Материали: емблеми, дидактични табла, картинки за оцветяване, геометрични фигури, шапка, магическа пръчка, кутия и др.

Връзки с други ОН:

Интеграция с ОН Околен свят

Образователно ядро:  Самоутвърждаване   и   общуване   с   околните;   Социална   и здравословна среда.

Задачи:  1) Насочване към взаимодействие на децата едно с друго.

2) Освобождаване на децата от негативизъм и мотивиране а добро настроение и поведение.

Интеграция с ОН Изобразително изкуство

Образователно ядро:  Изобразителни материали и техники, Изобразително творчество

Задачи: 1) Оцветяване на празно пространство.

2) Апликиране на геометрични фигури.

Интеграция с ОН Физическа култура

Образователно ядро: Естествено-приложна двигателна дейност

Задачи:  1) Затвърдяване подскоци с два крака с придвижване напред, ходене  и бягане при сигнал.

 Ход на ситуацията: ..............