Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Кои са тези фигури. Правоъгълник. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по Математика за 3 възрастова група - 8 страници 

Образователно направление: Математика

Издателство „Изкуства“ - Аз съм в детската градина. Познавателна книжка 2, страница 64/22 седмица

 

Тема: Кои са тези фигури. Правоъгълник

Образователно ядро: Равнинни фигури

Цели:

 • Обогатяване на знанията на децата за геометричните фигури;
 • Усъвършенстване на уменията за разпознаване на различните геометрични фигури;
 • Развитие на наблюдателност и анализ.

Задачи на обсъждането:

 Образователни:

 • Знания за геометричната фигура правоъгълник.
 • Систематизиране на представите за кръг, триъгълник, квадрат.

Възпитателни

 • Възпитаване на положително отношение към заобикалящите ни предмети и техните форми.

Развиващи:

 • Усъвършенстване на уменията за измерване и установяване характерни особености на правоъгълника;
 • Усъвършенстване на уменията за сравняване на геометрични фигури;
 • Усъвършенстване на уменията за изключване на предмет от група;
 • Усъвършенстване на уменията за групиране на геометрични фигури чрез ограждане;
 • Усъвършенстване на уменията за моделиране.

Методи:

 • Нагледни - табло с различни изображения на геометрични фигури.
 • Словесни - беседа, обяснение.
 • Практически - упражнение, демонстрация, моделиране.
 • Игров метод

Средства: табло, различни по форма и цвят геометрични фигури, учебно помагало.

Интерактивни връзки: Околен свят, Изобразително изкуство, Игрова култура.

Използвани дидактични средства:

 • Модели на геометрични фигури; картини за преоткриване на фигури;
 • правоъгълници от хартия и по две различно дълги и с различен цвят лентички за всяко дете;
 • дидактични картони за ограждане на групи от геометрични фигури.

Очаквани резултати:

 • Разпознава и назовава геометричната фигура „правоъгълник“.
 • Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник.
 • Открива правоъгълник сред други геометрични фигури.
 • Ориентира се в двумерното пространство по план.

  

Ход на ситуацията:...................