Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Познавам посоките. за 3 възрастова агрупа

Продажна цена Цена 6.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 4 страници

Образователно направление: Математика

Група: 3 група

Издателство: „Изкуства“ София, 2018г.

Тема: Познавам посоките

Познавателна книжка 3, с. 12

Ядро:

 • Пространствени отношения
 • Количествени отношения

Цел:            

 • Формиране на представа за пространствените отношения между два обекта, между повече обекти, на всеки спрямо всеки.
 • Формиране на умения за ориентиране в пространството.
 • Формиране на умения за сравняване на количества.

Образователни задачи:

 • Да установим пространствените отношения между два обекта, между повече обекти, на всеки спрямо всеки /пред, зад, отгоре /
 • Да открива предмет по негов силует.
 • Да открива логически зависимости и да допълва таблица/ множествена класификация/

Очаквани резултати:

 • Определя посоките „нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно“.
 • Ориентира се в двумерното пространство по план в мрежа от квадрати.
 • Брои и отброява обекти.

 

Интегративни връзки: с „Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Български език и литература“.

Методи: беседа, обяснения, упражнение .

Средства: познавателна книжка, играчки /топка , мече – за  показ на силует /,флумастри.

Очаквани резултати:

 • Определя посоките „нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно“.
 • Ориентира се в двумерното пространство по план в мрежа от квадрати.
 • Брои и отброява обекти.

 

Ход на ситуацията:..................