Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Познавам фигурите. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по математика за 2 възрастова група- 6 страници

Издателство БИТ И ТЕХНИКА „Златно ключе“


Образователно направление: Математика

Тема: Познавам фигурите

Образователно ядро:

Равнинни фигури

Цели:

 • Формиране на елементарни представи за геометрични фигури.
 • Разпознаване, сравняване и откриване на геометрични фигури.
 • Развиване на вниманието, съобразителността и логическото мислене на децата.

Задачи:

 • Да преоткриват равнинните фигури: кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник.
 • Умения да комбинират и да моделират геометрични фигури и да ги разпознават в околната среда.

Методи:

 • Нагледни - табло с различни изображения на геометрични фигури
 • Словесни - беседа, обяснение
 • Практически - упражнение, демонстрация, моделиране.
 • Игров метод

Средства: табло, различни по форма и цвят геометрични фигури, учебно помагало.

Интерактивни връзки: Околен свят, Изобразително изкуство, Игрова култура.

Очаквани резултати:

 • Формира познание за групиране по два познати признака едновременно – големина и форма.
 • Разпознава и назовава кръг, триъгълник и квадрат.
 • В картинен образец открива и групира геометрични фигури по два признака едновременно (форма и големина).
 • Показва желание и удовлетвореност от игрите за групиране по два признака.

 

Ход на ситуацията:................