Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: По-рано, по-късно. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по образователно направление Математика за 2 възрастова група + илюстрации - 12 страници 

Издателство: Бит и техника „Златно ключе“ – 16 страница

Тема: По-рано, по-късно

Образователни цели: формиране на елементарни времеви представи; определяне на последователност от събития.

Образователни задачи:

ОН- Математика

 • Ядро- Времеви отношения- Изграждане на динамични представи за последователността във времето и пространството;
 • Ядро-Пространствени отношения- Ориентиране в двумерно пространство (по карти);
 • Ядро- Количествени отношения- Броене до 5.

Интегративни връзки- Задачи:

ОН- Околен свят

Ядро: Света на природата и неговото опазване

Задачи: Описва облеклото според сезона;

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните

Задачи: Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели.

ОН- Изобразително изкуство

Ядро: Изобразително творчество

Задачи: Прилага композиционни умения за разпръснато разполагане на обекти чрез апликиране.

ОН- Физическа култура

Ядро: Естествено приложна двигателна дейност:

 1. Проявява познавателна активност към двигателната дейност: клякане и изправяне;
 2. Прекатерва се свободно над уред с височина до 40-50 см.

Методи, техники и похвати:

 • Нагледни: кукли; илюстративни дидактични материали;
 • Словесни: разказ ; беседа.
 • Практически: дидактични упражнения; интерактивна игра; действено моделиране, демонстрация.

Организация на средата:

В занималнята са позиционирани 4 къта:

 • Кът „Нашите дрехи“
 • Кът с магнитна дъска и карти;
 • Кът „Действено моделиране“ – за интерактивната игра;
 • Кът „Творчество“ - за самостоятелната дейност на децата.

Необходими материали:

 • простор (въже);
 • щипки;
 • картинки с дрехи;
 • картина на момче
 • 3 бр. кукли- бебе, прохождащо дете, голяма кукла;
 • тротинетка;
 • карти с моменти от порастването на момиченце;
 • магнитни фигури
 • магнитна дъска
 • 3 бр. картонени чинии
 • 3 бр. портокали;
 • 3 макета на къщи, различни по големина.
 • картонени прозорци.
 • Фенер
 • материали за самостоятелната творческа дейност – цветни листа, готово изрязани разноцветни форми, картончета с луна и звезди, лепила.

Очаквани резултати:

 • Изгражда представи за числото 5.
 • Сравнява предметни групи до 5 предмета и определя къде са повече, по- малко, толкова – колкото.
 • Стреми се да изпълни точно инструкциите за самостоятелната работа.

 

Ход на ситуацията:...................