Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Прибавяне към 9 на числата 6 и 7. 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по  Математика- 7 страници 

1 клас

Тема: Прибавяне към 9 на числата 6 и 7

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели:

образователни

 • Запознаване със случаите на събиране от вида 9+6 и 9+7;
 • Разбиране смисъла на действие събиране на изучените числа

Възпитателни цели

 • Възпитаване на положителна мотивация за овладяване на новите знания.

Развиващи

 • Развиване на устната математическа реч.
 • Развиване на наблюдателността
 • Развиване на логическото мислене

Задачи:

 • Чрез усвояване начина за прибавяне на числата 6 и 7 към 9 да се поставят основите за формиране на начални умения за събиране на едноцифрени числа с преминаване на десетицата.

Очаквани резултати:

 • Знае и прилага алгоритъма за изваждане на едноцифрени числа с преминаване
 • Знае и използва наименованията на компонентите и резултата при решаване на задачи от изваждане.
 • Решава текстови задачи

Методи:

 • Обяснение
 • Демонстрация
 • Упражнение
 • Беседа

Нагледни материали:

 • Електронен учебник
 • Учебна тетрадка
 • Учебно помагалоХод на урока:.....................