Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Спомням си мечтая си. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Математика за 2 възрастова група - 5 страници 

Програмна система: „Златно ключе“, 25 страница

Образователно направление: Математика

Тема: Спомням си мечтая си

Ядро: Времеви отношения

Цели: Формиране на елементарни времеви представи.

Формиране на елементарни представи за информацията, която съдържа календарът: месеци, седмици, дни. Да брои до седем.

Образователни задачи:

1.Да разбира информацията, която съдържа календарът –месеци, седмици  и дни; да брои до седем; да разпознава една седмица и модел на календар ;

2.Да посочва първия и последния ден на седмицата;

3.Да има представа за колона и редица в мрежа от квадрати и да може да определя мястото на предмет по зададени координати/ номерата на колоната и редицата /

Очаквани резултати:

  • Демонстрира знания за годишните сезони.
  • Осъзнава промените, свързани със смяната на сезоните.
  • Определя последователността на събития във времето.
  • Изразява предпочитание към конкретен годишен сезон.

Методи: беседа, разговор, обяснение, демонстрация , упражнение

Похвати: нагледно –практически, игра.

Средства: картинки, рисунки, познавателна книжка.

Ключови думи: седмица/понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък , събота , неделя/

Интегративни връзки: с „Околен свят“, „Изобразително изкуство “, „Български език и литература “

Ход на ситуацията:..............