Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Събиране и изваждане на числата до 10. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 1 клас - 9 страници

Издателство: "Питагор"

Глобална тема: Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане с числата до 10

Тема на урока: Събиране и изваждане на числата до 10

Вид на урока: за затвърдяване на знанията, комбиниран

Цели: Да се затвърдят и обобщят знанията на учениците за алгебричните операции събиране и изваждане на числата до 10.

Задачи:

Образователни:

  • Затвърдяване и обобщава на знанията за числата до 10;
  • Затвърдяване и обобщаване на знанията за алгебричните операции събиране и изваждане на числата до 10;

Възпитателни

  • Формиране на положително отношение към математическите знания и ползата от тях;
  • Развиване на съобразителност, точност, наблюдателност, взаимопомощ;

Развиващи

  • развитие на логическото мислене и памет на учениците;

Методи на работа: беседа, демонстрация, упражнение.

Очаквани резултати:

  • учениците да обобщят и затвърдят знанията за числата до 10;
  • учениците да затвърдят и обобщят знанията за алгебричните операции събиране и изваждане на числата до 10;

Основни термини: число, събиране, изваждане, неизвестно число, по-голямо, по-малко, равно, неизвестно число, мълчанка, таблица

Основни дейности: наблюдение, добавяне и отнемане на елементи на множества, решаване на задачи от събиране и изваждане, попълване, оцветяване

Нагледни дидактически средства: реални обекти, модели на реални обекти, илюстрации, схеми, чертежи, учебник, учебни помагала.

ХОД НА УРОКА: .................

Литература:

  • Учебник по математика за 1 клас и Учебна тетрадка номер 1: издателство: „Питагор“ – 2017 г. , с автори: Иванка Минчева и Мима Димитрова. 
  • Книга за учителя по математика за 1 клас. Издателство „Питагор“.