Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Събиране и изваждане на числата от 1 до 4. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математика – първи клас - 10 страници

Издателство „Питагор“ 

 Глобална тема: Естествените числа от 1 до 5 и числото 0.

Събиране и изваждане с числата до 4

Тема на урока: Събиране и изваждане на числата от 1 до 4.

Намиране на неизвестен компонент на събиране и изваждане

Вид на урока: за нови знания

Цели:

Образователни

  • затвърдяване на знанията за числата до 4;
  • затвърдяване и усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на  числата до 4;
  • затвърдяване на уменията за сравняване на числата до 4;
  • затвърдяване знанията за геометричните фигури триъгълник и квадрат.

Развиващи

  • развие логичното мислене, съобразителност и наблюдателност.

Методи на урока:

  • беседа, аналогия, работа с учебното помагало, упражнение, сравнение, моделиране, игрови метод.

Нагледни средства:

  • учебно помагало, дидактични материали, табла.

Форма на работа: фронтална, групово и индивидуална

Основни термини: число, събиране, изваждане, неизвестно число, по-голямо, по-малко, равно, неизвестно число

Основни дейности: наблюдение, добавяне и отнемане на елементи на множества, решаване на задачи от събиране и изваждане, оцветяване, откриване на разлики между две изображения

Нагледни дидактически средства: реални обекти, модели на

реални обекти, илюстрации, схеми, чертежи

Ход на урока: .......................

Използвана литература:

  • Учебник по математика за 1 клас и Учебна тетрадка номер 1: издателство: „Питагор“ – 2017 г. , с автори: Иванка Минчева и Мима Димитрова. 
  • Книга за учителя по математика за 1 клас. Издателство „Питагор“.