Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Събиране и изваждане с преминаване до 14. 1 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математика - 6 страници 

1 клас

Тема: Събиране и изваждане с преминаване до 14

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания

Цели:

Образователни

 • Усъвършенстване на уменията и знанията за събиране и изваждане с преминаване на числата до 14; разместите но свойство; търсене на сбор на три числа.
 • Усъвършенстване на уменията за решаване на текстови задачи.

Възпитателни цели

 • Възпитаване към култура на учебен труд.
 • Прегледност и точност при записване на задачите в тетрадката.

Развиващи

 • Развиване на логическото мислене и математическа култура на учениците
 • Развиване на качествата наблюдателност, досетливост, самостоятелност .

 

Задачи:

 • Усъвършенстване на знанията за сравняване на сбор с число, на разлика с число, на сбор със сбор, на сбор с разлика;
 • Усъвършенстване на уменията за намиране на събираеми с даден сбор;
 • Усъвършенстване на уменията за решаване на текстови задачи, за попълване на числови данни в съкратен запис;
 • Усъвършенстване на уменията за съставяне на текстови задачи по картина;
 • Да се затвърдят стари знания
 • Да се затвърдят уменията да събират и изваждат до 20 без преминаване

Очаквани резултати:

 • Извършва действията събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване.
 • Използва връзката между събирането и изваждането при намиране стойности на числови изрази.
 • Решава текстови задачи

Методи: дискусия, устна и писмена проверка, „петминутка“

 • Обяснение
 • Демонстрация
 • Упражнение
 • Беседа
 • Моделиране

 

Форми: фронтална, групова, индивидуална

Нагледни материали:

 • електронен учебник
 • Учебна тетрадка
 • Учебно помагало

 

Ход на урока:..................