Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Събиране и изваждане с преминаване. 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по  Математика - 8 страници 

1 клас

Тема: Събиране и изваждане с преминаване

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания

Цели:

Образователни

 • Да се автоматизират уменията за събиране и изваждане с преминаване.
 • Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане на именувани числа.

Възпитателни цели

 • Да се възпитават на съобразителност, точност, наблюдателност, взаимопомощ.
 • Да взимат активно участие, да имат собствена позиция и нагласа за включване в урока.
 • Формиране на съзнателно отношение към математическите знания и ползата от тях.

Развиващи

 • Да развият интелектуалното и логическото си мислене.
 • Въображението
 • Развиване на наблюдателността
 • Развиване на логическото мислене

Задачи:

 • Да се затвърдят стари знания
 • Да се затвърдят уменията да събират и изваждат до 20 без преминаване

Очаквани резултати:

 • Извършва действията събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване.
 • Използва връзката между събирането и изваждането при намиране стойности на числови изрази.
 • Решава текстови задачи

Методи:

 • Обяснение
 • Демонстрация
 • Упражнение
 • Беседа
 • Моделиране

Нагледни материали:

 • Електронен учебник
 • Учебна тетрадка
 • Учебно помагало

 

Ход на урока: