Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение и деление с числото 2. за 2 клас

Продажна цена Цена 17.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 2 клас - 10 страници 

Издателство: "Просвета плюс" 

Тема на урока: Умножение и деление с числото 2

Тип на урока: Урок за затвърдяване на знания

Цели на урока:

Образователни:

 • Затвърдяване на умението за умножение и деление с числото 2;
 • Затвърдяване на знанията за връзката между умножението и делението;
 • Сравняване на произведения;
 • Затвърдяване на уменията за активно използване на наименованията на компонентите (множител, произведение, делимо, делител, частно)

Възпитателни:

 • Умение за прилагане на знанията в разнообразни ситуации;
 • Възпитаване в отговорност за изпълнение на поставените задачи;

Развиващи:

 • Развитие на мисленето и неговите качества - гъвкавост, рационалност, развитие на вниманието,на пространственото въображение и мислене;
 • Развиване на умения за решаване на задачи от същия тип;

Методи на урока:

 • Беседа;
 • Упражнение;
 • Наблюдение и демонстрация;

Средства на урока:

 • Учебник по математика за 2 клас, издателство „ Просвета плюс”
 • Учебна тетрадка по математика за 2 клас, издателство ”Просвета плюс”
 • Тетрадка за работа в клас по математика;

Ход на урока: ............................................