Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математика за 3 клас - 7 страници 

Издателство: Просвета плюс

(Учебник, с. 74, УТ № 2, с.15, урок 67)

 

Тема на урока: Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число

Вид на урока: затвърдяване

Цели:

 • да се затвърдят знанията и уменията за умножение на числата до 1000 с едноцифрено число;
 • да се развие умението за използване на информация, получена от илюстрация;
 • да се затвърди умението за прилагане на свойствата на действието умножение;
 • да се развие умението за намиране на стойностите на числови изрази;
 • да се развие умението за сравняване на числови изрази;
 • да се затвърди умението за моделиране с числови изрази на текстова задача;

Очаквани резултати:

 • ученикът умножава числата до 1000 с едноцифрено число;
 • извлича информация от илюстрация и я прилага за решаване на задачи;
 • прилага свойствата на действието умножение при намиране на произведение на три числа;
 • пресмята числови изрази;
 • сравнява стойностите на числови изрази;
 • решава съставна текстова задача в права форма;

Методи: Беседа, самостоятелна работа, разяснения на учителя.

Средства: учебник, дъска.

Ход на урока:..................