Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение с числото 10. за 2 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 2 клас - 10 страници

Тема: „Умножение с числото 10”

Тип на урока: За нови знания

Цели на урока:

 • Да се изведе таблицата за умножение с число-то 10.
 • Да се усъвършенства умението за прилагане на разместителното свойство на умножението.
 • Да се осъзнае зависимостта между съседни произведения от таблицата за умножение с 10.
 • Да се развие умението за съставяне на текстова задача по илюстрация.
 • Да се развие умението за моделиране с числов израз на съставна текстова задача.

Задачи:

 • Развитие на специфичното мислене при усвояване на математическия материал.
 • Развиване на творческите мисловни способности.

Методи: Беседа

Средства и материали:

 • Учебник по математика;
 • Учебна тетрадка.

Очаквани резултати от обучението:

Ученикът:

 • познава таблицата за умножение с числото 10;
 • прилага разместителното свойство на умножението;
 • разбира зависимостта между съседни произведения от таблицата за умножение с 10;
 • съставя текстова задача по илюстрация;
 • решава съставни текстови задачи.

 

Ход на урока:................

Литература:

 1. Учебник по математика за 2 клас. Издателство „Просвета плюс“, автор: Вл. Ангелова. София, 2017.
 2. Книга за учителя по математика за 2 клас. Издателство „Просвета плюс“, автор: Вл. Ангелова. София, 2017.