Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение с числото 6. за 2 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебен предмет: Математика - 9 страници 

Издателство: Булвест 2000, страница 90, урок № 83

Тема: Умножение с  числото 6.

Вид на урока: За нови знания.

Цели и задачи:

  • Пресмятане на всяко произведение от таблицата за умножение с числото 6 чрез използване на следните опори: сбор от равни събираеми, зависимостта между предходното и следващото произведение в таблицата, разместително свойство на умножението.
  • Въз основа на нагледни опори съставяне на таблица за умножение на всяко от числата от 1 до 10 с числото 6.

 

Методи: Беседа,  демонстрация, наблюдение, разговор, самостоятелна работа

Средства: електронен учебник,  дъска,  учебник по математика,  тетрадка.

Очаквани резултати: Пресмята всяко произведение от таблицата за умножение с числото 6 чрез използване на следните опори: сбор от равни събираеми, зависимостта между предходното и следващото произведение от таблицата, разместително свойство на умножението. Чрез нагледни опори знае начина за съставяне на таблицата за умножение на всяко от числата от 1 до 10 с числото 6. Решава текстови задачи.

Ход на урока:.............