Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение с числото 9. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математика за 2 клас - 9 страници 

Тема: Умножение с число 9.

Вид на урока: Урок за нови знания.

Цели на урока:

 • Да се разбере механизма за съставяне на таблица за умножение с число 9.
 • Представянето на умножението като сбор от равни събираеми, разместително свойство на умножението, знание за образуване на всяко следващо произведение;
 • Работа за запаметяване на произведенията с 9.

Задачи:

 • Разбиране на механизма за съставяне на таблица за умножение с число 9.
 • Усвояване умения за пресмятане на произведения, когато единият от множителите е 9.
 • Разбиране зависимостта между предходното и следващо произведение в таблицата за умножение с числото 6 и се използва при намиране на произведения.

Дидактични материали: 10 ленти (с по девет молива на всяка лента);

3 цветни ленти с по 9 квадрата; кръгове с числа (15, 12, 25, 20, 16, 14, 8, 6, 18, 30, 50); нарисувана на класната дъска пеперуда; схема на допълнителната задача; 9 ленти с написано име Асен; 9 картончета с по 9 точки.

От приложението в края на учебника (жълти кръгчета).

Методи и похвати: моделиране, упражнение, демонстрация, беседа.

Средства за учителя: учебник, учебна тетрадка, книга за учителя, ДОИ, допълнителна литература.

Очаквани резултати:

 • Познава таблицата за умножение с числото 9.
 • Прилага разместителното свойство на умножението.
 • Разбира зависимостта между съседни произведения от таблицата за умножение с 9.
 • Съставя текстова задача по илюстрация.
 • Решава съставни текстови задачи.

Методи на работа:

 • Извличане на математическа информация от илюстрация.
 • Извеждане на таблицата за умножение с числото 9.
 • Прилагане на разместителното свойство на умножението.
 • Установяване на зависимостта между съседни произведения от таблицата за умножение с 9.
 • Съставяне по илюстрация и решаване на текстови задачи, като се използва и умножение.

Индивидуални пособия: От приложението в края на учебника (жълти кръгчета).

 

Ход на урока:..................

Литература:

 • Книга за учителя по математика за 2 клас. Издателство . „Просвета“ – Ю. Гарчев, А. Манова. София, 2017.
 • Математика за 2 клас. Издателство . „Просвета“ – Ю. Гарчев, А. Манова. София, 2017