Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение с 10, 20, 30, …, 90. за 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Математика за 4 клас- 9 страници

Тема на урока: Умножение с 10, 20, 30, …, 90.

Тип на урока: Урок за нови знания.

Цели на урока:

 • Да се изведат и усвоят знания и умения за умножение на естествени числа с 10,20, 30, …, 90;
 • Да се затвърди умението за решаване на числови изрази;
 • Да се затвърди умението за решаване на текстови задачи, както и на текстови задачи с геометрични фигури.

Методи:

 • Аналитико-синтетичен метод;
 • Работа с учебника;
 • Наблюдение;
 • Устна проверка.

Форми:

 • Фронтална;
 • Индивидуална.

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Ел. учебник

Ход на урока:...................,

Литература:

 • Ангелова, Вл. Книга за учителя по математика за 4 клас на издателство „Просвета плюс“, София, 2019
 • Учебник по математика за 4 клас на издателство „Просвета плюс“, София, 2019 – Владимира Ангелова.