Razrabotki

План-конспект по Математика за ученици със СОП. Тема: Числата до 5. за 1 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математика за ученици със СОП - 16 страници 

Тема:  „Числата до 5“

Обобщена тема: „Числата 0,1,2,3,4,5,

Тип на урока: за обобщение

Цели на урока:

 • Подбиране и прилагане на специфични средства, методи и форми за осъществяване на учебната дейност по математика в съответствие с индивидуалните различия на децата със социалнопедагогически проблеми.
 • Обобщаване на представите за числата до 5.

Образователни цели:

Повишаване на равнището на математически знания, умения и навици конкретни на всеки обучаван, с цел:  

 • съзнателно формиране на понятието число;
 • изграждане на обобщена представа за числата и цифрите до 5.
 • сравняване на числото 5 с числата 0, 1, 2, 3 и 4.
 • формиране на съответни понятие за развитие на количествени представи;
 • формирането на понятията „много”, „малко”, „няколко” и „равно”;
 • усвояване на похватът за количествена определеност на числата;

 

Възпитателни цели:

Създаване на допълнителни възможности за предизвикване на траен интерес и положителни емоции у обучавания и повишаване на мотивацията към математически дейности, с цел:

 • да осмислят и запомнят наименованията им;

Развиващи цели:

 • Формиране и развитие на основните мисловни операции;
 • Развитие на основните процеси и форми на паметта;
 • Развитие на вниманието;
 • Изграждане на имения за умствен труд чрез ориентиране към зоната на близкото развитие.

 

Методи на обучение:

 • Индивидуално-своеобразни методи за самостоятелна дейност, основана на упражнението с подражателен характер.
 • Изпълняване на практически задачи на основата на общи правила;
 • Използване на помощни материали;
 • Използване на схематични модели;
 • Определяне на границите на търсеното число;
 • Отделяне на същественото от несъщественото;
 • Отделяне на важното от второстепенното;
 • Сравняване по разлики и прилики;
 • Усвояване на теоретични знания.

 

Частни похвати при усвояване на аритметичен учебен материал:

 • Количествена определеност на числата;
 • Фиксация на цифрите по конфигурация и позиция;
 • Похват за допълване до десетицата;
 • Похват за продължаване на числови редици
 • Похват за опериране с количества;
 • Похват за оперираме с десетичните отношения между съседни редове;
 • Похват за представяне на едноцифрени числа като сбор от две числа.

Упражнения и алголетрични предписания – които следва да се използват в урока:

 • Упражнения за индивидуална помощ при усвояване на аритметични знания:
 • Упражнения при формиране на понятието число;
 • Упражнения при формиране на количествени представи и понятия чрез организиране на практическа дейност и богато онагледяване, използване на игрови упражнения и занимателни задачи;
 • Формиране на понятията „много“ – „малко“, „няколко“ и „равно“
 • Алгоритмични предписания.

 

Нагледни средства и дидактични материали:

 • Еднородни и разнородни предмети;
 • Картончета с изобразени предмети;
 • Игрови упражнения;
 • Илюстративен материал;
 • Разнообразни игрови ситуации - с конкретни реални предмети, с изобразени предмети, с илюстративен материал.

 

Методически ход на урока:..............

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа