Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Числата до 8. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по математика за 4 възрастова група - 8 страници

Издателство „Просвета“ – „Чуден свят“

Образователно направление: Математика

Тема: Числата до 8.

Ядро: Количествени отношения.

Вид на организационната форма:

Обучаваща педагогическа ситуация.

Цел:

  • Развиване на умения за количествено броене.
  • Формиране на представи за количествения смисъл на числото 8.

Задачи:

  • Обобщаване на знанията за числата до 8.
  • Групиране на числата, чрез нагледно-практически похвати.Развиване на внимание, съобразителност и логическо мислене.                                     

Очаквани резултати:

  • Брои до 8 в прав и обратен ред.
  • Отброява предмети до 8.
  • Разпознаване, сравняване и назоваване на числото 8.

Методи и средства:

Обяснение, беседа, игрови похвати, самостоятелна работа, наблюдение.

Интеградивни връзки:

  • Музика,
  • Околен свят,
  • Български език и литература.

            

Ход на ситуация:...........