Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Числото 4. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Математика – първи клас - 10 страници + илюстрации

Издателство „Питагор“ 

Глобална тема: Естествените числа от 1 до 5 и числото 0. Събиране и изваждане с числата до 5

Тема на урока: Числото 4

Вид на урока: за нови знания

Цели:

  1. Да се усвоят уменията от изписването на цифрата 4.
  2. Да усвоят учениците мястото на числата в числовата редица.
  3. Да умеят да сравняват със знаците > <  = .
  4. Да умеят да поставят правилната цифра на празното квадратче.

 

Задачи:

  • Образователни: Усвояване умението за изписване на цифрата на числото 4.
  • Възпитателни: Възпитаване на взаипомощ и толерантност, и работа в екип.
  • Развиващи: Развитие на памет и мислене.

Основни термини: число, четири, по-голямо, по-малко, равно

Основни дейности: наблюдение, сравняване, конструиране, оцветяване, писане

Нагледни дидактически средства: реални обекти, модели на реални обекти, илюстрации, схеми

Методи: Разговор – беседа; гатанка.

Средства: Учебник, Учебна тетрадка, дъска.

Ход на урока: .....................

 

Използвана литература:

  • Учебник по математика за 1 клас и Учебна тетрадка номер 1: издателство: „Питагор“ – 2017 г. , с автори: Иванка Минчева и Мима Димитрова. 
  • Книга за учителя по математика за 1 клас. Издателство „Питагор“.