Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Числото 5. за 1 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 1 клас - 11 страници + илюстрации

Глобална тема: Естествените числа от 1 до 5 и числото 0.

Събиране и изваждане с числата до 5

Тема на урока: Числото 5

Вид на урока: за нови знания

Основни термини: число, пет, по-голямо, по-малко, равно

Основни дейности: наблюдение, сравняване, конструиране,

оцветяване, писане

Цели  и задачи на урока:

 • Образователни цели и задачи
 • Да се усвоят уменията от изписването на цифрата
 • Да усвоят учениците мястото на числата в числовата редица;
 • Да умеят да сравняват със знаците >  <  = .
 • Да умеят да поставят правилната цифра на празното квадратче.
 • Възпитателни цели и задачи
 • Възпитание на толерантност;
 • Възпитание на взаимопомощ;

 

 • Развиващи цели и задачи
 • Развитие на творческо мислене;
 • Развитие на логическо мислене;
 • Развитие на аналитико-синтетично мислене.

Методи:

 • Анализитко-синтетичен
 • Упражнения

Урок за нови знания

 • Демонстрация
 • Работа с учебно помагало и учебник
 • Аналитико – синтетичен метод

Нагледни дидактически средства: реални обекти, модели на реални обекти, илюстрации, схеми

ХОД НА УРОКА:........................


 

Използвана литература: Учебник по математика за 1 клас издателство: „Питагор“ – 2017 г. , с автори: Иванка Минчева и  Мима Димитрова.