Razrabotki

План-конспект по Матемтика. Тема: Лице на правоъгълник. за 4 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 4 клас- 10 страници 

Издателство: Просвета плюс (Учебник, с. 88-89, Учебна тетрадка с. 10)

Тема на урока: Лице на правоъгълник

Тип на урока: Урок за нови знанията

Цели на урока:

Образователни:

 • Да се запознаят учениците с понятията квадратен сантиметър и лице на правоъгълник;
 • Да се формира умение за намиране на лице на правоъгълник.

Възпитателни:

 • Осигуряване на активно и съзнателно участие на учениците в математическата дейност;
 • Възпитаване в отговорност за изпълнение на поставените задачи.

Развиващи:

 • Развиване на мисленето и мисловните процеси;
 • Развитие умения за самостоятелна работа;
 • Развиване на геометрично мислене и представи

Очаквани резултати:

 • Познава понятията квадратен сантиметър и лице на правоъгълник;
 • Намира лице на правоъгълник в квадратни сантиметри;
 • Решава задачи за намиране на лице на правоъгълник по дадена обиколка и дължина на едната му страна

Понятия:

 • квадратен сантиметър, лице на правоъгълник.

Междупредметни връзки:

 • Човекът и обществото, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество.

Методи:

 • Беседа, упражнение и демонстрация, самостоятелна работа, работа с учебник.

Принципи:

 • Съзнателност, системност, последователност, активност, трайно овладяване на знанията.

Дидактични материали и средства:

 • Учебник, линия

Форма на работа:

Индивидуална, групова, фронтална.

Ход на урока:....................