Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Баба Марта. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Музика за 2 възрастова група - 7 страници 

Образователно направление: „Златно ключе“

Образователно направление: Музика

Тема: Баба Марта

Ядро: Възпроизвеждане

Цел:

 • Изграждане на музикална активност чрез участие в разнообразни музикални дейности.
 • Затвърдяване уменията на децата да изпълняват подходящи движения, съответстващи с характера на музиката.

Задачи:

 • Запознаване децата с мартенската фолклорна обредност – „Баба Марта”;
 • Придобиване на представа у децата за народния обичай и неговите символи – мартениците;
 • Създаване на радостни преживявания и удовлетвореност у децата при посрещането на Баба Марта и мартенските празници;
 • Изпълняване на песни за Баба Марта;
 • Затвърдяване на песента „Мартенички” от П. Льондев;
 • Развитие на музикален слух, ясна дикция, правилна интонация и пеене с естествен глас;
 • Възпитаване на любов към музиката;

Принципи и методи на педагогическо взаимодействие при осъществяване на основните музикални дейности:

 • Ценностно-мотивиран - осигурява възприемане, изпробване, изразяване;
 • Практико-изпробващи- дидактични игри, инсценировка

Междупредметни връзки: Български език и литература, Социален свят.

Предварителна подготовка на учителя: касетофон, диск с песни.

Музикални дейности: разпяване, затвърдяване на заучена песен, музикално – ритмични движения.

Очаквани резултати:

 • Има общи представи за индивидуално и групово изпълнение на песни. (знание)
 • Изпълнява интонационно и метроритмично точно песните според възможностите си. (умение)
 • Има свой предпочитан репертоар. (отношение)

 

Ход на ситуацията:..............