Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Како Костадино. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Музика за 4 възрастова група - 9 страници

Просвета – „Чуден свят“ – 4 група

 

Образователно направление:  Музика

4 възрастова група 

Тема: Како Костадино

Образователни ядра:

Възприемане;

Музика и игра

Цели:

  1. Възпитаване на национална идентичност чрез средствата на музикалното изкуство.

Очаквани резултати:

възприема солово изпълнение на детски глас и съпровод на народен оркестър;

възприема и танцувално изпълнява хоро-водна песен;

развива метроритмичен усет, възпроизвеж-да двувременен метрум;

разпознава хороводни мелодии.

 

  1. Пеене
  2. Разпяване

а) Кратки мелодии с народностен характер.

Задачи:

  • Да се активи­зира слуховото внимание на децата за точно възпроизвеждане на мело­диите;
  • Да пеят съгласувано и с хубава звучност.

Ход на занятието:..............