Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Лазаруване. Лаленце се люлее. народни песни. 1 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Музика – 1 клас - 7 страници 

Тема: „ Лазаруване“ Лаленце се люлее“; народни песни

Вид на урока: Урок за нови знания.

Цели:

Образователни

- Възпроизвежда песни, като постига синхрон със съпровода и с общата звучност на групата и влага лично отношение

Възпитателни цели

- Умее да пее заучени песни

Развиващи

 - Въображение

 -Развиване на слухови качества

Задачи:

- Да участва според възможностите си в изпълнението на песента

Очаквани резултати:

Знае някои специфични белези на лазаруването и други пролетни празници и обичаи; Свързва коледари, сурвакари, кукери и лазарки със съответния празник; Разпознава звучността на оркестъра.

Методи:

- Наблюдение,

- Дискусия,

 - Упражнение

Нагледни материали:

 - Песни за пеене „Лаленце се люлее“; народни песни,

 - Музикален съпровод

Ход на урока:..................