Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: На концерт. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа  ситуация по музика в четвърта подготвителна група на детската градина + илюстрации - 7 страници

Образователно направление: Музика, подготвителна група.

Тема: На концерт

Образователно ядро : Възпроизвеждане на музика: певческа дейност-развитие на музикално-слуховите способности.

Цели:

Образователни:

-  запознаване с ударните детски,музикални инструменти: клавеси(дървени пръчици); дървено конче; дървени лъжици; маракаси; триангел;

- разучаване на песента”Локомотив”

- усвояване на система от знания за музикалното изкуство.

Възпитателни:

-  възпитаване на естетическо отношение към музикалното изкуство чрез провокиране на интерес и потребност от общуване с него.

Развиващи:

-  развитие на музикалността,разглеждана като комплекс от специални и общи музикални способности;

- изграждане на музикална активност чрез участие в разнообразни музикални дейности (в случая свирене на ударни детски,музикални инструменти);

- усъвършенстване на певческите и хорови навици:  правилна стойка, дишане, звукообразуване, дикция;

- затвърдяване на знанията за мелодия, темпо и динамика като изразни средства,чрез които се изгражда музикално-художественият образ.

Задачи:

- интерес към музикалната дейност и желание за участие в нея,осъзнаване значението на музикалната дейност за живота ни.

Предварителна подготовка на учителя:

- предварително съм подготвила инструментите,с които ще запознавам децата-клавеси,дървено конче,дървени лъжици,маракаси,триангел; също предварително съм подготвила песента за разучаване.

Използвани нагледни материали:

- картини с изображението на тези инструменти и истинските такива.

Методи- разказ,беседа,упражняване,игра.

 

Ход на ситуацията:....................