Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Правилата на улицата. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 5 страници

Образователно ядро:  Социален свят

Тема:   Правилата на улицата

Цели: Затвърдяване  на умения на 5-6 годишните деца за правилно поведение на улицата, спазване на правилата и опазване на живота. Стимулиране на познавателната активност.

Задачи: 

  1. Затвърдяване на знанията за правилно и неправилно поведение на участниците в уличното платно и извън него;
  2. Овладяване на умения за оценка на поведение на другите и самооценка на собствено поведение в уличните правила за участниците;
  3. Овладяване на умения за обосноваване на дадена оценка или поведение;
  4. Разширяване на кръга от познания, доуточняване на представите за правилно поведение на улицата;

Дидактически материали: илюстрации, светофар от подръчни материали/ картон, цветна хартия/ и пешеходна пътека от картон

Дидактически методи: разказ, беседа, наблюдение;

Очаквани резултати: Децата да затвърдят своите  представи за правилно поведение на улицата и да разширят своят кръг от познания в областта. Да разграничават правилно от неправилно поведение и да дават своя оценка и самооценка в правилата на улицата, като се обосноват.

Подготовка на учителя за ситуацията: Осигурено достатъчно място, децата са седнали на столчета едно до друго, като образуват буквата  „П“.

 

Ход на ситуацията:...............