Razrabotki

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП. Тема на урока: Растенията около нас. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспектна урок по Околен свят за 2-ри клас за ученици със СОП - 8 страници 

 Тема на урока: Растенията около нас

Цели

Ученикът трябва да:

  • групира растенията по определени признаци;
  • разграничава жива и нежива природа;
  • осъзнава необходимостта от опазване на природата и взаимовръзката човек – природа.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • Групира растенията според особеностите в устройството на стъблата.
  • Разграничава селскостопански, градински и стайни растения.
  • Извършва опити с растения.

Методи и похвати на работа:     

  • Наблюдение, беседа, практическа дейност.

Дейности на ученика:        

  • Сътрудничество в учебна ситуация, диференцира, групира.

Нагледни средства:

  • учебник, презентация.

 

Ход на урока:....................