Razrabotki

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП. Тема: Опознавам света на животните. за 1 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП - 10 страници 

Тема: Опознавам света на животните

Цели:

Ученикът трябва да:

  • разбира и отговаря на елементарни въпроси, свързани със заобикалящата го среда;
  • назовава животни от най-близкото обкръжение;
  • диференцира и групира по съществени признаци.

 Очаквани резултати и компетентности:    

  • Разграничава домашни и диви животни.
  • Групира домашни и диви животни.
  • Свързва грижите, които човек полага за домашните любимци и за селскостопанските животни и растения, с ползите от тях.
  • Умения за вербално и невербално общуване с природата.
  • Диференциране на предмети от живата и неживата природа.

Методи и похвати на работа:    

Наблюдение, беседа, игрова дейност.

Дейности на ученика:        

Назовава, разпознава, оцветява.

 

Ход на урока:................

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа