Razrabotki

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП. Тема: Органи на човешкото тяло. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП - 9 страници 

Тема: Органи на човешкото тяло  

Цели:

Ученикът трябва да:

  • формират умения за самообслужване;
  • посочват по схема сърцето и кръвоносните съдове;
  • разбират необходимостта от лекарска помощ при наранявания;
  • описват реакции на собственото си тяло при дразнения.

 Очаквани резултати и компетентности:    

  • Познава, назовава частите на човешкото тяло.
  • Описва по схема органи в човешкото тяло.

Методи и похвати на работа:    

Наблюдение, беседа, практическа дейност.

Дейности на ученика:        

Посочва, назовава, разпознава, участва в групова дейност.

Средства: табло, макет  на вътрешните органи в човешкото тяло, енциклопедии за човешкото тяло.

Понятия: мозък; сърце; кръвоносни съдове; бели дробове; стомах; черва

Междупредметни връзки:                       

  • Български език и литература: развитие и обогатяване на речта;
  • Изобразително изкуство: използване на илюстрации;
  • Математика: решаване на числови изрази;
  • ИТ: Презентация.

Подготовка:

Осигуряват се снимки и картини на органите на човешкото тяло, презентация по темата. Поставя се предварителна задача на учениците да проучат органите на своето тяло.

 

Ход на урока:........

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа