Razrabotki

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП. Тема: Природен календар. Зима. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП - 9 страници 

Тема: Природен календар. Зима  

Цели:        

Ученикът трябва да:

  • разпознава сезоните и свързаните с тях изменения в природата;
  • описва резултати от наблюдения на обекти през различните сезони.

 Очаквани резултати и компетентности:    

  • Спазва правила за опазване на природата.
  • Полага грижи за природата.
  • Наблюдава, сравнява, общува (вербално и невербално).

Методи и похвати на работа:    

Беседа, демонстрация, практически знания.

 

Ход на урока:...........

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа