Razrabotki

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП. Тема: Свойства на въздуха. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за ученици със СОП - 9 страници 

Тема: Свойства на въздуха    

Цели:

Ученикът трябва да:

  • разбират значението на въздуха за живота на Земята;
  • определят въздуха като част от неживата природа.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • Различава основните свойства на въздуха.
  • Извършва опити за доказване свойствата на въздуха.

Методи и похвати на работа:     

Беседа, наблюдение, експериментална дейност.

Дейности на ученика:        

Наблюдава, описва, извършва опити.

        

Ход на урока:.........

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа