Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Аз и моите съученици. за 2 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за 2 клас - 5 страници

Тема : Аз и моите съученици

Цели на урока :
1.Изясняване какви трябва да бъдат отношенията между съучениците.
2.Осмисляне необходимостта от добри отношения по време на урока и извънкласната работа.

Задачи :
1.Обсъждане взаимоотношенията между съучениците.
2.Обсъждане правилата на поведение между съучениците.
3.Сравняване изискванията на приятелството и работата в екип.
4.Коментиране на споровете, които могат да възникнат в класа.
5.Извеждат се правилата за поведение.

Очаквани резултати :
1.Разбиране необходимостта от добри отношения със съучениците.
2.Избягване възможните спорове със съучениците.

Методи : беседа, разказ, обяснение, наблюдение

Дидактични средства и материали : учебник по околен свят за 2 клас, табло с илюстрации

 

Ход на урока : ................