Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Великите българи. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 3 група - 8 страници + илюстрации 

Познавателна книжка - стр. 41

Издателство: Изкуство

 

Образователно направление: Околен свят.

Тема: Великите българи

Образователно ядро: Културни и национални ценности

Цел:

  • Изграждане на представи за българските празници, обичаи и традиции.
  • Приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.

Задачи:

  • Затвърдяване на знанията за празниците на българите и участие на българското население в почитане на празника.
  • Овладяване на умения за оценка на поведение по време на национални празници.
  • Овладяване на умения за обосноваване на дадена оценка или поведение;
  • Разширяване на кръга от познания, доуточняване на представите за празниците;

 

Очаквани резултати:

Знания - има конкретни и обобщени представи за официални и национални празници като поведение на деца и възрастни; за етническа и национална принадлежност – своя и на другите, близки до него.

Умения - сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; самостоятелно организира обстановка за приложно-продуктивна и практическа дейност вкъщи и в детската градина; активно взаимодейства с другите; ориентира се в групови правила на комуникация и общуване и се самооценява; реагира адекватно на ситуации в общността; възприема еталони за общочовешки добродетели по примера на местни и национални герои.

  • Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на Националния празник, както и на лични, фолклорни, официални празници;
  • Разпознава националния флаг.

 

Отношения - демонстрира интерес към събитията в близката среда – настроение на хора, техни очаквания; проявява уважение, отзивчивост, толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общности.

Основни представи: родина, национален празник, герои, признателност, гордост.

Дидактически средства: снимков материал подготвен от учителя; подходяща художествена литература; материали-картини.

 

Ход на ситуацията:...............