Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Водата е живот. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 7.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Образователно направление: Околен свят за 4 възрастова група - 4 страници 

Тема: Водата е живот

Образователно ядро: Светът на природата и неговото опазване

Образователни цели:

  • Формиране на екологосъобразно и оценъчно отношение към природната среда.
  • Стимулиране към действено опазване на водата.

Задачи:

  • Затвърдяване на конкретни представи за значението на водата за живота;
  • формиране на динамични представи за природо-социалното единство и човекът като фактор за чиста природа.
  • Стимулиране на активната познавателна позиция на детето за изследователска дейност, опазване и съхранение на обекти - водата.

Вид на ситуацията: Бинарна - практико-приложна и експериментиране,  систематизиране и обобщаване на знанията.

Методи на педагогическо взаимодействие: Експеримент-наблюдение (епизодично, сравнително); демонстрация; разговор; интерактивен метод - брейнсторминг; ситуационно упражнение; интерактивна игра.

Материали и ресурси: Презентация, постери, аквариум, географска карта, ябълка, кълбо, вестник, лабораторни чаши и бурканчета с вода, бъркалки, различни видове замърсители (боя, лепило, хранителни отпадъци, перилни препарати), филтърна хартия, фуния, пластмасово шише.

Очаквани резултати:

  • Осмисляне връзката между водата като природен дар и човека;
  • Формиране на умения за анализ и сравнение при извършване на краткотрайни опити.
  • Стимулиране на готовност за екологични прояви.
  • Демонстриране предпочитания към чиста естествена среда.

Ход на ситуацията:...............