Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Водни вълшебства – свойства на водата. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуациа по образователно направление: Околен свят за 4 възрастова група - 8 страници 

Тема: Водни вълшебства – свойства на водата  

Образователно ядро: Светът на природата и неговото опазване

Образователни цели:

  • придобиване на конкретни представи за неживата природа – водата като фактор за живот;
  • експериментиране със свойствата на водата и откриване значението им за съществуването на човека, животните и растенията;
  • прояви за опазване и съхраняване на природата;

Задачи:

  1. придобиване на знания за свойствата на водата;
  2. придобиване на знания за съществуването на живота, благодарение на водата;
  3. придобиване на умения за извършване на елементарни опити с вода;
  4. придобиване на отношения – демонстриране на желание за опазване на природата.

Основни представи и умения: Вода, цвят, вкус, форма, движение...

Методи: Беседа, демонстрация, обяснение, разговор, експериментиране (изследване), наблюдение.

Похвати: провокиращи въпроси и уточняващи отговори.

Средства:

  • дидактични средства – картини, картон с кръговрата на водата, картон на морско дъно;
  • художествени произведения – гатанки.

Ход на ситуацията:............